Twijfelen over je studiekeuze is heel normaal!

De komende maanden wordt een belangrijke tijd voor eindexamenkandidaten en hun ouders. Uiterlijk op 01 mei moeten scholieren zich inschrijving voor hun vervolgopleiding. Met het groeiende aanbod aan studies wordt een studiekeuze maken erg lastig. Veel scholieren twijfelen over hun studiekeuze. Één op de drie studenten valt het eerste jaar uit (bron). De druk om een goede keuze te maken groeit. Zeker nu de basisbeurs is afgeschaft is studeren een kostbare aangelegenheid. Dit maakt dat de studiekeuze vaak gepaard gaat met veel twijfel en soms zelfs met stress. Door bewust een studiekeuze te maken kan uitval worden voorkomen.

Door bewust een studiekeuze te maken kan uitval worden voorkomen

Studierevolutie begeleidt jongeren (scholieren en heroriënteerders) in hun zoektocht naar een passende studie. Elke (oprichtster van Studierevolutie) ziet hoeveel moeite jongeren hebben om te kiezen. “Ik merk dat jongeren het heel lastig vinden om te kiezen. Ze stellen hun studiekeuze uit tot het laatste moment.  Vaak komen zij er al voor de kerstvakantie achter dat hun studie helemaal niet bij ze past. Dat is ook niet zo gek want hoe kies je, met een aanbod van meer dan 700 vervolgopleidingen, nu de juiste studie?

Een goede studiekeuze begint bij zelfkennis

De reden van uitval komt grotendeels door verkeerde verwachtingen en door onvoldoende zelfkennis. Elke: “ik leer jongeren kiezen vanuit zichzelf. Door het creëren van een goed zelfbeeld (waar liggen mijn kwaliteiten, wat vind ik belangrijk en welke interesses heb ik) kunnen jongeren veel gerichter kiezen. Daarnaast krijgen jongeren ook de gelegenheid om in contact te treden met professionals uit het werkveld. Zo help ik hen een beeld te vormen van hun toekomstige werkcontext”.

Na 5 gesprekken een top 5 aan passende studies

Bezig zijn met welke werkinhoud en welke werkomgeving goed bij je past, doen we als werkenden bijna allemaal. Maar juist jongeren, die nog alle kanten op kunnen, hebben veel baat bij begeleiding. Al na vijf tot zes gesprekken komen zij thuis met een top 5 aan passende opleidingen. Ze weten beter wie ze zijn, waar hun interesses liggen, wat ze willen en wat ze zoeken in een opleiding en later in een baan. Met die shortlist kunnen ze heel gericht naar open dagen of meeloopdagen.

Ervaringen van anderen

Elke vertelt: “in reacties krijg ik terug dat jongeren het traject erg leuk en leerzaam vinden. Ze leren zichzelf echt beter kennen en daardoor maken ze, vanuit zichzelf, een toekomstbestendige studiekeuze. Af en toe krijgt ze ook reacties van jongeren die ze een paar jaar geleden heeft begeleid. Elke: “Het is heel leuk om hun enthousiaste verhalen te horen over hun studie of over hun eerste baan”.

Meer informatie en een vrijblijvend intakegesprek

Meer informatie over het maken van een studiekeuze en de aanpak van Studierevolutie is te lezen op  www.studierevolutie.nl. Ook zijn hier blogs te vinden met o.a. concrete tips over het maken van een studiekeuze, of hoe je je goed voorbereidt voor een open dag. Bij interesse in een studiekeuzetraject wordt een vrijblijvend intakegesprek aangeboden. Kijk ook hiervoor op de website.