Twijfelen over je studiekeuze is heel normaal

Twijfelen over je studiekeuze is heel normaal. Staat jouw zoon of dochter dit jaar voor die oh zo belangrijke studiekeuze? Een studiekeuze is een lastig proces, met lang niet altijd het gewenste resultaat. Een goede studiekeuze kan zorgen voor veel motivatie in het laatste jaar. Belangrijker nog is dat het zorgt voor een inspirerende en stevige basis voor de toekomst. Hoe help je nu jouw kind om die stevige basis te leggen?

 De druk om de juiste keuze te maken groeit bij velen. Doordat de basisbeurs is afgeschaft, is studeren een kostbare aangelegenheid. Dit maakt dat de studiekeuze vaak gepaard gaat met veel twijfel en onzekerheid.

 Een moeilijke keuze

Niets voor niets valt ruim 1 op de 3 studenten in het eerste studiejaar uit. Dit kost veel geld en het is bovenal een nare ervaring. Voor veel studenten voelt het stoppen met hun opleiding als falen. De belangrijkste reden voor uitval? Studenten hebben van tevoren een verkeerd beeld van de opleiding, waardoor de inhoud tegenvalt en de motivatie afneemt.

Dat kiezen lastig is, is niet zo gek. Kies maar eens een goede vervolgopleiding, uit een lijst met ruim 700 opties! Veel keuze hebben lijkt een luxe, maar voor veel jongeren- en hun ouders- werkt die keuze juist benauwend. Waar moet je beginnen?

Een goede studiekeuze!

Het belangrijkste inzicht is dat het maken van een studiekeuze niet begint bij het aanbod, maar bij persoonlijkheid. Waar liggen de kwaliteiten, wat vindt jouw zoon of dochter belangrijk, welke interesses heeft hij of zij? Als je dit op een grondige manier aanpakt, weet je kind veel beter welke kwaliteiten hij of zij verder wil ontwikkelen. Wat doet iemand graag in zijn vrije tijd, zijn er bepaalde vakken op school, of deelgebieden van vakken waar jouw kind enthousiast over vertelt thuis? Zijn er bepaalde ontwikkelingen in de directe omgeving of in de maatschappij waar je kind graag over vertelt? Zelfs de positie op het hockey of het voetbalveld zeggen iets over iemands persoonlijkheid. Wanneer je dit goed in beeld hebt, ben je al een heel eind op weg in het studiekeuzeproces.

Een goede studiekeuze maken lastig? Dat hoeft dus niet. Als je maar begint met die eerste stap; jezelf onder de loep leggen! Interesse, een vrijblijvend intakegesprek is hier aan te vragen