Studiekeuze na een negatief bindend studieadvies

Aan het eind van je eerste studiejaar, krijg je een studieadvies. De opleiding bekijkt dan of zij er vertrouwen in hebben dat jij je studie succesvol gaat afronden. Na een positief advies mag je gewoon verder met je opleiding. Krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA) dan moet stoppen met je opleiding. Het heeft nogal wat consequenties dus, een negatief BSA.

Wanneer krijg je een negatief bindend studieadvies?

Je krijgt een negatief bindend studieadvies als je in je eerste jaar te weinig studiepunten hebt gehaald. Ieder collegejaar kan je 60 studiepunten halen. Voor het behalen van een positief studieadvies moet je op sommige scholen alle punten behalen. Maar bij veel opleidingen hoeft dat niet. Hoeveel punten je precies moet halen, bepaald jouw hogeschool of universiteit zelf. Zij hebben immers de ervaring of iemand met bijvoorbeeld 48 studiepunten de opleiding zal afmaken, of dat er meer studiepunten nodig zijn.

 Een negatief bindend studieadvies mag niet onverwacht komen

Een negatief BSA mag niet onverwacht komen. Gedurende het jaar moet de instelling jouw voldoende begeleiding bieden door bijvoorbeeld een studieloopbaanbegeleider of een mentor. Ook moeten zijn tijdig aan je aangeven dat, als er niets verandert in je resultaten, zij een negatief BSA uitbrengen aan het einde van het jaar. Meestal komt zo’n ‘waarschuwing’ na kerst.  Als je zo’n bericht krijgt, onderneem dan actie en probeer erachter te komen waardoor je studie niet goed genoeg loopt.

Let op, bij het uitbrengen van een negatief BSA moet altijd gekeken worden naar jouw persoonlijke situatie

Gevolgen van een negatief BSA

Heb je een negatief BSA gekregen, dan heeft dat nogal wat gevolgen. Ten eerste mag je niet verder gaan met je opleiding. Daarnaast mag je je de komende jaren niet opnieuw voor deze opleiding aanmelden. De instelling heeft er namelijk geen vertrouwen in dat jij deze opleiding met succes kan afmaken. Wat moet je nu doen als je een negatief BSA hebt gekregen?

Hoe nu verder

Het ontvangen van een negatief BSA is natuurlijk niet leuk. Geef jezelf ook even de tijd om dit te verwerken. Hoewel het geen leuk bericht is, is het wel belangrijk om voor jezelf te onderzoeken hoe het komt dat je dit advies gekregen hebt. Praat eens met je mentor, studieloopbaanbegeleider en je ouders om te bekijken wat er nodig is zodat dit niet nog eens gebeurt. Stel jezelf in ieder geval de volgende vragen:

  • Wat is de reden dat ik een negatief BSA heb gekregen?
  • Wat kan ik de volgende keer anders doen?
  • Lag het aan mijn inzet, de studievorm of waren er andere omstandigheden?
  • Vond ik de opleiding inhoudelijk interessant?
  • Is het niveau waarop ik studeerde wel passend?

Begin niet zomaar aan een nieuwe opleiding voordat je duidelijk hebt wat de oorzaak is dat het dit keer niet gelukt is. Vind je het lastig om een nieuwe studiekeuze te maken? Overweeg dan een studiekeuzebegeleiding of bijvoorbeeld een tussenjaar.