Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, begin op tijd met studiekeuze!

Begin op tijd met je studiekeuze! De zomerperiode is vaak een tijd van ontspanning, welverdiend in veel gevallen. Opladen voor het nieuwe schooljaar. Maar het moment dat uw zoon of dochter moet kiezen voor een vervolgopleiding, komt steeds dichterbij.  Een studiekeuze moet in veel gevallen al gemaakt zijn voor 15 januari. Dit is namelijk de  uiterlijke inschrijfdatum voor selectiestudies.

 Kiezen is voor velen lastig

Hoe groter het aanbod, hoe verkrampter we omgaan met het maken van een keuze. Zeker als het gaat om zo’n omvangrijke keuze als een keuze voor een studie. Want, kies uit 700 verschillende vervolgopleidingen, maar eens de juiste. Deze veelheid aan keuze kan voor enorm veel onzekerheid zorgen. Vooral jongeren die ‘helemaal niets leuk vinden’ en jongeren die ‘alles interessant vinden’ kunnen niet tot een keuze komen. Het idee dat ze dingen uitsluiten door een keuze te maken (als ik dit kies, betekent het automatisch dat ik die andere 99 dingen niet kies) leidt tot uitstel of zelfs tot een impasse.

Hoe gaat uw kind hiermee om en wat kunt u doen om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden?

Tips om uw kind te helpen

  1. Begin op tijd met het onderwerp studiekeuze en studieloopbaan. Het perfecte moment om te beginnen is per persoon verschillend. Ons advies is om het onderwerp niet uit te stellen maar dit zeker te bespreken tijdens het voorlaatste jaar op de middelbare school.
  2. Luister naar je verstand, maar ook naar je gevoel. Bekijk eerder gemaakte keuzes. Hoe heeft uw zoon/dochter toen gekozen? Was dat een goede keuze of niet. Zo leert iemand keuzes te maken, te reflecteren en ook kritisch te zijn op zichzelf.
  3. Waar liggen iemands bekwaamheden? Waar is uw zoon/dochter goed in, wat typeert zijn/haar karakter, waar haalt hij/zij energie uit? Dit kunnen bepaalde vakken op school zijn, maatschappelijke thema’s of hobby’s die hij of zij heeft. Door deze talenten in beeld te brengen en dit te combineren met de interesses, geeft een goede basis voor het maken van een keuze.
  4. Breng de harde eisen in beeld. Zijn er dingen die perse aan bod moeten komen tijdens de studie, of zijn er andere voorwaarden waaraan een studie of een beroepsrichting moet voldoen? Denk aan internationale carrièremogelijkheden, of juist de noodzaak of wens om niet (of juist wel) op kamers te gaan.
  5. Bezoek gericht een aantal open dagen en beperk het aantal open dagen. Want een overkill aan informatie kan ook weer zorgen voor verlamming. Het is heel prettig als u als ouder mee gaat naar een open dag. Zo kunnen jullie de ervaringen achteraf bespreken. En als uw kind het lastig vindt om vragen te stellen, kunt u dat samen doen.
  6. Wanneer er nog zo’n 3 tot 5 studies over zijn, is het tijd om meeloopdagen in te plannen. Tijdens deze meeloopdagen krijgt uw kind een gevoel bij de manier van onderwijs, de onderwijsinstelling en de inhoud van de studie. Spreekt dit aan of valt het in de praktijk toch tegen.
  7. Komt u er samen niet uit? Dan kan begeleiding van een studiekeuzebegeleider een oplossing zijn. Zij nemen bovenstaand proces van u over. Vaak werkt het als een objectieve coach uw kind begeleidt in dit proces. Lees hier eens wat reviews van voorgangers

De afgelopen jaren is onze ervaring dat veel studenten te laat beginnen met hun studiekeuze waardoor ze er, na een paar weken studeren, achter komen dat ze niet goed gekozen hebben. Door op tijd te beginnen met dit proces en hier serieus aandacht aan te geven is de kans veel kleiner dat uw kind vroegtijdig stopt met de opleiding. Daarom kunnen wij niet vaak genoeg herhalen: begin op tijd met de studiekeuze! Via deze link kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor een gratis intakegesprek.