Algemene voorwaarden Studierevolutie

Kenmerken van de studiekeuzecoaching

  1. De coaching wordt op maat geleverd aan de studiekiezer;
  2. Wat besproken wordt in de studiekeuzegesprekken wordt vertrouwelijk behandeld en wordt zonder toestemming niet met derden gedeeld;
  3. Zowel de studiekiezer als de studiekeuzecoach kunnen wijzigingen aanbrengen aan het studiekeuzetraject indien nodig;
  4. De studiekeuzecoach behoudt ten alle tijden alle rechten op door haar gemaakte documenten zoals opdrachten, gespreksverslagen, testuitslagen en “know-how”.

Tarief en betalingswijze

Het tarief van een studiekeuzegesprek van een uur is €75,- exclusief BTW. Inclusief BTW van 21% is het tarief €90,75.

De betaling voor het studiekeuzetraject vindt als volgt plaats (aan te kruisen door opdrachtgever):

  • 50% halverwege het traject en 50% aan het einde van het traject;
  • totale bedrag aan de start van het traject

De betaling van een factuur van Studierevolutie vindt uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum plaats. Mocht deze betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvinden, dan volgt er een herinnering op de sluitingsdag van de factuur. Mocht er binnen twee weken na de eerste herinnering geen betaling zijn verricht, dan wordt er een tweede herinnering gestuurd met administratiekosten.

Verplichtingen studiekeuzecoach

  1. De studiekeuzecoach heeft een inspanningsverplichting om binnen de mogelijkheden de studiekiezer zo goed mogelijk bij zijn/haar doel te brengen en ondersteunen.
  2. De studiekeuzecoach kan een gemaakte afspraak tot maximaal 24 uur van te voren annuleren. Bij afspraken die onverhoopt binnen 24 uur van het studiekeuzegesprek worden geannuleerd, krijgt de studiekiezer bij de nieuwe gemaakte afspraak een half uur gratis op kosten van Studierevolutie.

Verplichtingen studiekiezer

  1. De studiekiezer toont inzet binnen zijn/haar mogelijkheden om het studiekeuzetraject tot een succes te brengen.
  2. De studiekiezer kan een gemaakte afspraak maximaal 24 uur van tevoren annuleren. Wordt het coachgesprek binnen 24 uur geannuleerd dan zijn wij genoodzaakt één uurtarief in rekening te brengen.